Denna webbplats vänder sig till läkare

Öppet möte: Riksföreningen mot porfyrisjukdomar firar 40 år

Välkommen att fira Riksföreningen mot porfyrisjukdomar (RMP) 40 år! Öppet möte för alla intresserade.

Fyrtio år som patientförening! Det unika samarbetet mellan patientförening, sjukvård och forskning kommer att belysas och inte minst får vi veta hur denna symbios varit oumbärlig för de som bär på någon av de olika porfyrisjukdomarna.

Tid: Lördag den 9 april – cirka kl. 14.00  

Plats: Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Sal: CMM Lecture Hall, L8:00 (Centrum för Molekylär medicin)

Program: Dan E H Andersson, fd överläkare på Södersjukhuset, är moderator. Det blir nedslag i föreningens långa historia, men exakt om vad får bli en överraskning. Porfyriläkare, andra experter, hedersmedlemmar, inbjudna gäster och medlemmar är på plats.

Kaffe och tårta bjuder vi på! Kom gärna i god tid, så hinner du köpa lotter också.

Välkommen att fira med oss!

Styrelsen för RMP – Riksföreningen mot porfyrisjukdomar