Denna webbplats vänder sig till läkare

Örebro Läkaresällskap (ÖLS): E-hälsa

ÖLS anordnar en föreläsningsskväll på restaurent 4e våningen i Örebro, torsdag 15 februari kl 18-20.30.
Deltagande och middag är gratis, men anmälan obligatorisk. För ytterligare information kontakta ÖLS ordförande Jonas Ludvigsson: jonasludvigsson@yahoo.com
Program:
Jean-Luc av Geijerstam, e-Hälsomyndigheten 
Magnus Ljungman, vd Doctrin AB
Patrik Sundström, ansvarig för digital hälsa på SKL 
Paneldiskussion