Denna webbplats vänder sig till läkare

Ortomolekylär medicin

Ortomolekylär medicin, konferens lördagen den 17 maj, kl 11.00–14.00, Palmesalen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm, i arrangemang av Svenska sällskapet för ortomolekylär medicin

Vera Stejskal, Karin Öckert, Birgitta Brunes: Cellmedierad överkänslighet (typ IV-allergi) mot metaller som inflammationsdrivande faktor i olika sjukdomstillstånd. Tid för frågor och diskussion

Deltagaravgiften (100 kr) betalas på plats

För ytterligare information och anmälan, kontakta Bo H Jonsson, e-post: bo.jonsson@ki.se