Denna webbplats vänder sig till läkare

Ortomolekylär medicin

Ortomolekylär medicin, konferens torsdagen den 12 juni, kl 13.00–17.00, Wenströmsalen, IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm, i arrangemang av Svenska sällskapet för ortomolekyär medicin

Program

Autumn Stringam: A promise of hope – a patient’s perspective on the use of micronutrients

Bonnie Kaplan: Nutrition as the first line of treatment for mental illness – knowledge lost and refound

Julia Rucklidge: Micronutrients for the treatment of mental disorders – what is the evidence?

Deltagaravgiften (200 kr) betalas på plats

För information och anmälan, kontakta Bo H Jonsson, e-post: bo.jonsson@ki.se