Denna webbplats vänder sig till läkare

Ortomolekylär medicin

Ortomolekylär medicin, konferens lördagen den 9 maj, Utsikten, 6 tr, Rehnsgatan 20,  Stockholm, i arrangemang av Svenska sällskapet för ortomolekylär medicin

Program

11.30–12.30 Pehr-Johan Fager: Det du inte visste om Are Waerland och hälsomineralet litium

13.00–14.00 Helena Rooth Svensson: Sköldkörteln och mitokondrierna

Deltagaravgiften (100 kr) betalas på plats

För mer information och anmälan, kontakta Bo H Jonsson, e-post: bo.jonsson@ki.se