Denna webbplats vänder sig till läkare

Östra Skånes läkarförening – årsmöte

Östra Skånes läkarförening bjuder till årsmöte.

Tid: Onsdagen den 26 februari 2020..

Plats: Kronohuset, Kristianstad, Christian IV:s gata (vid Stora Torg).

Program: Mingel 18.00-18.30, Årsmöte: 18.30.

Gästtalare: Rebellkirurgen Erik Erichsen.

Vi bjuder på buffé. Samåkning till Kristianstad sker i egen regi, reseräkning lämnas till Östra Skånes läkarförenings kansli. Anmälan till: mare.johansson@skane.se senast den 14 februari. Meddela allergi eller specialkost!