Denna webbplats vänder sig till läkare

Östra Skånes läkarförening, årsmöte

Östra Skånes läkarförening, årsmöte torsdagen den 30 januari 2014, kl 18.00, lokal Hanö/Lindö, Centralsjukhuset, Kristianstad

Lättare förtäring sersveraskl 17.30

Kvällens gäst är förvaltningschef Pia Lundbom

Sedvanliga årsmötesförhandlingar