Denna webbplats vänder sig till läkare

Östra Skånes läkarförening kallar medlemmar till årsmöte

  • Datum: 17 februari 2022, kl 18.30–ca 20.00.
  • Plats: Teams (P g a rådande restriktioner har årsmötet fått ställas om från fysiskt till digitalt).

Kallelse och föredragningslista skickas ut med medlemsutskick, samt kommer att finnas på Startsida – Östra Skånes läkarförening (slf.se)

Obligatorisk anmälan behövs för att få länk till det digitala mötet. Ni anmäler ert deltagande till oslf@slf.se, senast fredagen den 11 februari.

Nominering till årets läkarchef skickas till oslf@slf.se senast 24 januari, för mer beskrivning v g se medlemsutskick eller på hemsidan.