Denna webbplats vänder sig till läkare

Översiktskurs i endokrina folksjukdomar

Översiktskurs i endokrina folksjukdomar – diabetes mellitus, tyreoideasjukdomar och osteoporos, 4–8 maj, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Målgruppen är ST-läkare och specialistläkare 

Kursen tar upp kliniskt inriktade frågeställningar, nationella riktlinjer och aktuell forskning och baseras på en stor andel gruppövningar och falldiskussioner med erfarna kolleger

Ytterligare information och kursbeskrivning finns att hämta via http://www.lipus.se (Lipus-nr 20140205)