Denna webbplats vänder sig till läkare

Översiktskurs i lungsjukdomar – distanskurs

Målgrupp: Vi vänder oss i första hand till ST-läkare i internmedicin, kardiologi, gastroenterologi, endokrinologi, njurmedicin, hematologi och geriatrik. Kursen kan också utgöra en lämplig introduktion för ST-läkare i lungmedicin som befinner sig tidigt i utbildningen. Även ST-läkare inom närliggande specialiteter kan vara aktuella, som till exempel allergologi, akutsjukvård, infektionssjukdomar, reumatologi och arbets- och miljömedicin. I mån av plats är AT-läkare och andra intresserade välkomna.

LIPUS har granskat och godkänt denna utbildning: LIPUS-nr. 20210018

Datum: 15–19 november 2021

Plats: Distans

Anmälan kan göras fram till en vecka före kursstart.