Denna webbplats vänder sig till läkare

Översiktskurs i reumatologi

Målgrupp: Vi vänder oss i första hand till ST-läkare i internmedicin med grenspecialiteter, men kursen passar också för blivande specialister inom infektionsmedicin och allmänmedicin. LIPUS har granskat och godkänt denna utbildning. LIPUS-nr: 20200054

Datum: 15–18 september 2020

Plats: Uppsala

Anmälan kan göras fram till en vecka före kursstart.

Adress: Uppdragsutbildning, Box 256, 751 05 Uppsala, Telefon: 018-471 19 19, www.uppdragsutbildning.uu.se