Denna webbplats vänder sig till läkare

Palliativ behandling hos barn och ungdomar

Palliativ behandling hos barn och ungdomar, kurs fredagen den 13 november, Norra Latin, Stockholm, arrangerad av Svensk barnsmärtförening

Målgruppen är all vårdpersonal inom öppen- och slutenvård

För ytterligare information och anmälan, se http://www.svenskbarnsmartforening.se

Sista anmälningsdag är den 8 november