Palliativ behandling hos barn och ungdomar

Palliativ behandling hos barn och ungdomar, kurs fredagen den 13 november, Norra Latin, Stockholm, arrangerad av Svensk barnsmärtförening

Målgruppen är all vårdpersonal inom öppen- och slutenvård

För ytterligare information och anmälan, se http://www.svenskbarnsmartforening.se

Sista anmälningsdag är den 8 november