Denna webbplats vänder sig till läkare

Patientens roll i hälso- och sjuk­vården – från forskning till beslut

IHE Forum 2023

  • Tid: 7–8 september.
  • Plats: Grand Hotel, Lund.
  • Moderator: vetenskapsjournalist Lisa Kirsebom.
  • Arrangör: IHE, Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi.

Årets IHE Forum fokuserar på hur vi kan koppla ihop patientfokus och hälsoekonomi så att vi bättre kan förstå och ta till vara patienters erfarenheter och behov. Föredragen kommer ge exempel på patientinvolvering i olika delar av hälso- och sjukvårdssystemet och utifrån olika perspektiv:

– Patienters roll i forskningen
– Att mäta individers preferenser
– Preferensers roll i beslut och prioriteringar
– Patienten i processen för läkemedelsprioritering i Danmark, Norge och Skottland 

Vi kommer att få höra inspirerande föredragshållare från patientorganisationer, sjukvården, myndigheter, akademin, politiken och industrin. Det ger en unik möjlighet att tillsammans diskutera hur patientmedverkan kan bidra till utveckling av svensk hälso- och sjukvård. I den inledande sessionen medverkar Margareta Haag, ordförande i Nätverket mot cancer, Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och Hanna Gyllensten, docent i vårdvetenskap vid Göteborgs universitet.

Sista anmälningsdag: 20 juni

Mer information finns här.