Denna webbplats vänder sig till läkare

Patientsäkerhet på akuten

Patientsäkerhet på akuten, seminarium fredagen den 29 augusti, aulan, ingång 21, Västmanlands sjukhus, Västerås, i arrangemang av Centrum för klinisk forskning Västerås

Program

09.30 Mats Enlund (moderator): Introduktion

09.35 Hans Rutberg: Leder arbetet med att utveckla patientsäkerheten till konkreta resultat?

10.10 Eldar Søreide: Patientsäkerhet i det akuta omhändertagandet

10.45 Maaret Castrén: Triage – är det det patientsäkert över huvud taget?

11.20 Richard Cook: Complex system in health care, especially in the emergency department

11.55 Mats Enlund: Diskussion

12.00 Lunch

13.15 Disputation. Lena Burström: Patient safety in the emergency department – culture, waiting, and outcome in terms of efficiency and quality. Fakultetsopponent: Eldar Søreide

Anmälan görs senast den 22 augusti per e-post: michaela.eriksson@ltv.se eller tel 021-17 53 50