Denna webbplats vänder sig till läkare

Patientsäkerhetsdag på Svenska Läkaresällskapet

Patientsäkerhetsdag på Svenska Läkaresällskapet, fredagen den 24 april, kl 10.00–16.00, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm

System och individsyn – går de att förena? Hur går vi vidare för att förändra systemet?

Föreläsare: Gunilla Hulth Backlund, Marion Lindh, Melvin Samsom, Hans Rutberg och Thomas Lindén

För mer information och anmälan, kontakta Agneta Ohlson, tel 08-440 88 75, e-post: agneta.ohlson@sls.se