Denna webbplats vänder sig till läkare

Pediatrisk utbildningsdag i Skåne

Sydsvenska pediatriska föreningen, i samarbete med VO Barnmedicin vid Skånes universitetssjukhus (SUS), inbjuder till pediatrisk utbildningsdag.

Datum: Fredagen den 20 maj, 2016, kl 08.30 till ca 16.00.

Plats: Ängavallen, utanför Vellinge. 

Mötet är öppet för alla läkare med intresse för pediatrik och är avgiftsfritt. Föreningen står för alla kostnader inklusive fika och lunch. Föreläsare är det senaste årets disputerade på VO barnmedicin, SUS.

Anmälan till mötet görs till johan.berg.449@hotmail.com senast den 13 maj 2016.

För vidare information om mötet samt stipendier, maila senast den 31 mars till martin.jagervall@kronoberg.se