Denna webbplats vänder sig till läkare

Pediatrisk utbildningsdag

Sydsvenska pediatriska sällskapet och Barn- och ungdomskliniken i Växjö, inbjuder till pediatrisk utbildningsdag, inkl. årsmöte. Mötet är öppet för alla läkare med intresse för pediatrik och är avgiftsfritt. Föreningen står för alla kostnader (utom resa) inklusive fika och lunch.

Datum: Fredagen den 19 maj, 2017, kl. 09.00–15.00 (ca).

Plats: World Trade Center (WTC) i Växjö (precis vid Växjö järnvägsstation, på höger sida efter gångbron.
 Nybyggd svart byggnad.)

Program: Välkomstfika på WTC;
 Antibiotikaresistens – allt är inte nattsvart, (professor Gunnar Kahlmeter); Det leversjuka barnet, (överläkare Marianne Malmqvist);
Barnpsykiatrik för barnläkare – 40-minutersversionen, (överläkare Marie O’Neill);
Årsmöte; 
Lunch och mingel;
 Kulturhistorisk rundvandring i Växjö.

Anmälning till mötet görs till martin.jagervall@kronoberg.se senast 2017-05-14, så att vi kan beställa fika och mat till alla deltagare.

Alla medlemmar har möjlighet att söka stipendier att använda till studiebesök, studieresor, kongressresor, mm. Total stipendiesumma är 20.000 kronor, som kan delas ut till en eller flera sökande. Ansökan skickas till martin.jagervall@kronoberg.se senast 2017-04-15. Stipendiaterna utses av styrelsen och presenteras i samband med årsmötet.