Denna webbplats vänder sig till läkare

Postcovid-konferens

Berzeliussymposium 106: Rehabilitation of post covid-19 condition – an update of knowledge.

  • Tid: 13 januari 2023.
  • Plats: Svenska läkaresällskapets hus, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm eller Zoom.

Målgrupp: hälso- och sjukvårdspersonal samt beslutsfattare.

Arrangör: Svensk förening för rehabiliteringsmedicin i samarbete med Karolinska institutet och Svenska läkaresällskapet.

Anmäl senast den 2 januari.

Mer information och program finns på: https://www.sls.se/bz106