Denna webbplats vänder sig till läkare

Praktisk kunskap (fronesis) – en bristvara?

  • Tid: 19 oktober kl 18.00–20.00.
  • Plats: Lux Aula, Helgonavägen 3, Lund.

Arrangör: Enheten för medicinens historia, Lund.

Program:

18.00 – Vad är fronesis? (Herman)
18.10 – Framväxt av psykoterapin – helhetssyn (Cecilia)
18.25 – Journalen berättar (Malin)
18.40 – Karl Jaspers, förklaring och förståelse (Jörgen)
18.55 – Läkaren i konsten: nidbilder, motbilder och förebilder (Jonatan)
19.10 – Naturvetenskapens betydelse och bidrag (Fredrik)
19.25 –20.00 – Diskussion 

Medverkande: Herman Holm, Cecilia Riving, Malin Appelquist, Jörgen Herlofson, Jonatan Wistrand och Fredrik Jonsson.

Kontakt: herman.holm@skane.se

Mer information finns på www.medicinhistoria.lu.se