Denna webbplats vänder sig till läkare

Precisionsmedicin i sjukvården

Lunchseminarieserie om precisionsmedicin i sjukvården

Vill du lära dig mer om precisionsmedicin, och vad den nya teknikutvecklingen innebär för bättre diagnostik och nya behandlingar inom till exempel cancer och sällsynta diagnoser?

Under våren 2022 anordnar Genomic Medicine Sweden (GMS) en seminarieserie om precisionsmedicin och dess implementering i sjukvården. Är du läkare eller arbetar inom annat yrke i sjukvården och intresserad av att lära dig mer om genomik och precisionsmedicin och dess betydelse framöver i kliniken? Då hoppas vi att du kan vara med på våra digitala lunchseminarier.

  • Dag: Fredagar kl 12.00–12.45
  • Plats: Digitalt

Program den 20 maj:

Information för precision i vården – att förädla data till nytta

Markus Lingman, överläkare och strateg i sjukhusledningen, Region Halland; adj professor Högskolan i Halmstad, forskare vid Sahlgrenska akademin

Mer information och anmälan: https://genomicmedicine.se/evenemang/

Vid frågor, kontakta mikaela.friedman@ki.se