Denna webbplats vänder sig till läkare

Precisionsmedicin standard vid flera hematologiska sjukdomar

Under hösten 2021 anordnar Genomic medicine Sweden (GMS) en seminarieserie om precisionsmedicin och dess implementering i sjukvården.

  • När: 24 september kl 12.00–12.45.
  • Plats: Digitalt.

Föredragshållare: Eva Hellström Lindberg, professor, överläkare, Karolinska institutet, Karolinska universitetssjukhuset. 

Höstens lunchseminarieserie med frågestund leds av Bo Jacobsson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Målgrupp: Läkare eller andra yrkesgrupper inom sjukvården intresserade av att lära sig mer om genomik och precisionsmedicin och dess betydelse framöver i kliniken.

Seminarierna bygger på artiklar i Läkartidningens temanummer om genomik och precisionsmedicin i maj 2021.