Denna webbplats vänder sig till läkare

(Preliminärt): Bättre patientcentrerad vård med ett nytt rondsystem

Tisdagssammankomst (preliminärt): Bättre patientcentrerad vård med ett nytt rondsystem

Medverkande: Valdemar Erling och deltagare från Etikdelegationen

Tid: 24 maj kl. 18-19.30

Plats: Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra kyrkogata 10, Stockholm.