Primärjourskurs anordnad av SIM

SIM – Svensk Internmedicinsk Förening inbjuder till Primärjourskurs för ST-läkare, leg läkare och AT-läkare med internmedicinskt intresse.

Det blir interaktiva övningar i simulatorer, workshops, fallscenarier mm kring akuta, medicinska och etiska frågor.

Kursen ges i samarbete med KTC på plats i Örebro, den 30 januari och den 1 februari 2017. För mer information och anmälan se: www.sim.nu