Denna webbplats vänder sig till läkare

Prisföreläsningar – Sjöbergpriset

De officiella föreläsningarna av årets Sjöbergpristagare, cancerforskarna Dennis J. Slamon, University of California, Los Angeles och Brian J. Druker, Oregon Health & Science University, Portland, USA, hålls på Karolinska institutet.

Datum: Fredagen den 29 mars, kl. 15.00–17.00.  

Lokal: Biomedicum 1, Karolinska institutet, Solnavägen 9, Solna.

Föreläsningarna organiseras av Kungl. Vetenskapsakademien och Karolinska institutet med stöd från Sjöbergstiftelsen. Föreläsningarna är kostnadsfria och öppna för allmänheten och föranmälan krävs ej. Detta evenemang kommer att filmas och senare publiceras på www.kva.se/video.