Denna webbplats vänder sig till läkare

Prisföreläsningar, Sjöbergpriset

»Grounbreaking studies of cellular processes that have led to the development of new and effective cancer drugs.«

Årets Sjöbergpristagare, professor James P. Allison och professor Tony Hunter föreläser om sin forskning på engelska. Läs mer på: www.kva.se/sjobergpriset 

Datum: torsdagen den 30 mars kl 15.00.

Plats: Aula Medica, Karolinska institutet, Solna.

Arrangör: Karolinska institutet, Sjöbergstiftelsen och Kungl. Vetenskapsakademien.