Denna webbplats vänder sig till läkare

Prostatacancer: diagnostik och terapi

Prostatacancer: diagnostik och terapi, seminarium fredagen den 13 november, samlingssalen, ingång 29, Västmanlands sjukhus, Västerås, i arrangemang av Centrum för klinisk forskning, Västerås, i samarbete med institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Karolinska institutet

Program

Moderator: Thomas Helleday

08.45 Mats Enlund: Introduktion

09.00 Peter Wiklund: Prostatacancer – anatomi, patofysiologi och kirurgi

09.25 Sten Nilsson: Prostatacancer – diagnostik och terapi

09.50 Thomas Helleday: Framtidens behandling av prostatacancer

10.15 Diskussion

11.00–14.00 Disputation

Firas Tarish: Study of the mechanisms behind the additive effect of neoadjuvant castration on radiotherapy for prostate cancer

Fakultetsopponent: Sten Nilsson

Anmälan görs senast 30 oktober per e-post: maria.a.pettersson@ltv.se eller tel 021-17 58 67

Deltagandet är kostnadsfritt