Denna webbplats vänder sig till läkare

Psychiatry in Ukraine before and during the war

  • Tid: 22 mars kl 12–13.
  • Plats: Digitalt via Teams.

På den här lunchföreläsningen får du en unik inblick i hur det ukrainska sjukvårdssystemet och den psykiatriska vården fungerar under kriget i Ukraina.

Psykiater Tatyana Dergach och projektkoordinator Julia Pievskaya, båda verksamma i Ukraina, ger dig en djupgående förståelse för hur sjukvården fungerar och hur man har hanterat den psykiatriska vården under denna svåra tid i Ukraina.

Föreläsningen är gratis och öppen för alla intresserade, men man behöver anmäla sig för att få länk till föreläsningen: https://events.magnetevents.com/Event/lunchforelasning-psychiatry-in-ukraine-before-and-during-the-war-52731/