Denna webbplats vänder sig till läkare

Psykisk ohälsa hos unga

Psykisk ohälsa hos unga, seminarium fredagen den 11 april, Aros Congress Center, Västerås, i arrangemang av Centrum för klinisk forskning Västerås i samarbete med barn- och ungdomspsykiatrin, Västerås

Målgruppen är personal inom psykiatri, primärvård och vid ungdomsmottagning

För program och anmälan, se http://www.ltv.se/ckfvasteras