Denna webbplats vänder sig till läkare

Rädsla och ovisshet i samband med graviditet och födande

Rädsla och ovisshet i samband med graviditet och födande, symposium fredagen den 28 mars, Eugeniahemmet, Karolinska universitetssjukhuset, Solna, i arrangemang av Svensk förening för psykosocial obstetrik och gynekologi

Moderator: Elsa Lena Ryding

Detaljerat program finns att hämta via http://www.sfpog.se

Deltagaravgiften är 700 kr för medlem, 500 kr för heltidsstuderande och pensionärer, övriga 1 100 kr

Anmälan (som är bindande) görs via e-post: anneli.kero@socw.umu.se senast den 17 mars. Uppge namn och telefonnummer