Denna webbplats vänder sig till läkare

Regenerative and inflammatory mechanisms in human heart failure and cardiovascular disease

Halvtidsseminarium Göteborgs läkaresällskap.

  • Tid och plats: Torsdagen den 24 februari kl 13.00–14.30. Lokal: Meddelas senare.

Mikael Sandstedt, institutionen för biomedicin, avdelningen för laboratoriemedicin.

Kontakt: Forskarutbildningshandläggare Susanne Borg, susanne.borg@gu.se