Denna webbplats vänder sig till läkare

Rehabveckan – Tema: Inte vanlig trötthet…

Svensk förening för rehabiliteringsmedicin anordnar Rehabveckan på temat: Inte vanlig trötthet…

Datum: 4–6 april, 2017

Plats: Norrlands nation, Uppsala.

Trötthet är vanligt inom rehabilitering vid långvarig smärta, stresstillstånd, MS och hjärnskada. På rehabveckan 2017 kommer trötthetsproblematiken att belysas med ett brett angreppssätt och omfatta tillstånd som både hör hemma inom smärt- och neurologisk rehabilitering. Programmet vänder sig till alla yrkeskategorier inom rehabiliteringsmedicinsk verksamhet. I programmet ingår också att få ta del av aktuell forskning och aktuella projekt inom rehabmedicin i Sverige.

Program:

4 april – ST-läkarnas och rehabledarnas dag.

5-6 april – föreläsningar, nätverksträffar, föredrag och postersession.

5 april – Årsmöte i Svensk förening för rehabiliteringsmedicin, middag på Uppsala slott.

Detaljerat program och anmälan på www.rehabveckan.se