Denna webbplats vänder sig till läkare

Relationen, samtalet och läkarens självkännedom

Kurs anordnad av Svensk förening för allmänmedicin och Kompetensvärderingsrådet. Kursledare: Robert Svartholm

Datum: 21–23 oktober.

Plats: Stjärnholms slott, Nyköping.

Läkar-patientsamtalet är i grunden ett samtal som alla andra mellan en berättare med ett problem och en lyssnare, men dessutom ett samtal med helt speciell rollfördelning.

Kursen kommer till stor del att bedrivas i grupper med en gruppledare med målet att ge insikter om hur läkarens gensvar kan göra samtalet ömsesidigt och levande och därmed väsentligt i förhållande till det som är patientens problem.

Ytterligare information mm på www.sfam.se.

Anmälan senast den 20 augusti till polarull.svartholm@telia.com.