Denna webbplats vänder sig till läkare

Resiliens – hur kommer människor vidare efter svåra händelser?

Resiliens – hur kommer människor vidare efter svåra händelser? Seminarium om flyktingskap och återhämtning, 2–3 december, Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69, 5 tr, Stockholm, arrangerat av Transkulturellt centrum

Målgruppen är yrkesverksamma inom samhällsområden som arbetar med att stärka nyanlända flyktingars hälsa och integration. För ST-läkare i psykiatri och barn- och ungdomspsykiatri ger seminariet del av delmål 21

För mer information och anmälan, se http://www.transkulturelltcentrum.se