Denna webbplats vänder sig till läkare

RETTS summit 2021

  • Målgrupp: För läkare och personal som jobbar inom akutvård och närsjukvård
  • Tid: 18-19 oktober
  • Plats: Göteborg samt digitalt
  • Föredragshållare: Kai Knudsen, John Softeland, Mats Osbeck, Nicklas Sundell, Per Örninge, Glenn Larsson, Ola Alfredsson, Renata Chlumska m fl