Denna webbplats vänder sig till läkare

Röda Korsets center för torterade flyktingar, föreläsning

Röda Korsets center för torterade flyktingar, föreläsning om flyktingar och trauma, torsdagen den 26 juni, kl 13.30–16.00, Röda Korsets huvudkontor, Hornsgatan 54, Stockholm

Den turkiske läkaren Metin Bakkalci, som varit med och tagit fram FN:s protokoll för tortyrskadeutredningar, talar tillsammans med Johanna Hermansson Tham och Hans Samnegård om hur vi uppmärksammar och dokumenterar tortyrskador

Deltagaravgiften är 500 kr (300 kr för studenter)

För ytterligare information och anmälan, kontakta e-post: frida.johansson.metso@redcross.se

Sista anmälningsdag är den 20 juni

Läs mer om föreläsningsserien på www.redcross.se/rkcstockholm