Denna webbplats vänder sig till läkare

Röntgenveckan 2020 i Örebro: »När det blir akut«

Tid: 15–18 september

Plats: Örebro

Temat för 2020 års Röntgenvecka: »När det blir akut« är temat för 2020 års Röntgenvecka

Ett brett och intressant vetenskapligt program belyser den akuta radiologin ur många olika aspekter, upplyser om de senaste rönen och »best practice« inom akut radiologi. Dessutom: en stor och intressant teknisk utställning.

För mer information: http://mkon.nu/rontgenveckan.