Denna webbplats vänder sig till läkare

RS-virus, barnens epidemi

Onsdagsmöte Göteborgs läkaresällskap

  • Tid och plats: 9 februari 2022 kl. 18.00 (endast Zoom-möte)

Barnmedicin: »RS-virus, barnens epidemi«
Föredragshållare: Ralph Bågenholm, med dr, överläkare, SU/Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Karin Fast, doktorand, Göteborgs universitet och ST-läkare, SU/Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Zoom-länk till mötet mailas ut den 7 februari.