Denna webbplats vänder sig till läkare

Så räddar vi liv – stark evidens för effektiva rökavvänjningsmetoder i kliniken

Så räddar vi liv – stark evidens för effektiva rökavvänjningsmetoder i kliniken, seminarium fredagen den 17 april, kl 10.00–16.00, kvinnoklinikens aula, Skånes universitetssjukhus, Malmö

Preliminärt program

Hanne Tönnesen, Gauden Galea: Välkomsthälsning

Paul Aveyard: Strong evidence for effective smoking cessation intervention programs

Hans Gilljam, Hanne Tönnesen, Montse Ballbé: Den stora potentialen avseende hälsa och patientsäkerhet hos rökavvänjningsstöd i olika kliniska verksamheter

Mette Rasmussen, Luke Clancy, Hans Gilljam, Göran Boëthius: Behov av databaser och forskning

Stefan Lindgren, Hanne Tönnesen: Behov av utbildning

Margaretha Haglund: Rökarens motivation att sluta ökar genom breda samhällsåtgärder

Anmälan görs senast den 20 mars via http://www.doctorsagainsttobacco.org

Deltagandet är kostnadsfritt