Denna webbplats vänder sig till läkare

Sammanträde i Karlskrona läkareförening

Karlskrona läkareförening inbjuder till sitt 1403:e ordinarie sammanträde, torsdagen den 28 januari, kl 18.30, i Sjöofficerssällskapets lokaler i Karlskrona. Michael Ringborn, överläkare thoraxkliniken, Blekingesjukhuset: »Elektrofysiologiskt kaos på blodigt allvar – Hur hanterar vi bäst våra patienter med förmaksflimmer 2016?« Anmälan per e-post till: karlskrona.lakareforening@gmail.com