Sammanträde i Karlskrona läkareförening

Karlskrona läkareförening inbjuder till sitt 1406:e ordinarie sammanträde, torsdagen den 28 april, kl 18.30, i jöofficerssällskapets lokaler i Karlskrona. Thomas Björk, docent, urologiska kliniken SUS, Malmö: »Nya metoder vid kastrationsresistent prostatacancer« Anmälan per e-post till: karlskrona.lakareforening@gmail.com