Sammanträde i Karlskrona läkareförening

Karlskrona läkareförening har sitt 1407:e ordinarie sammanträde torsdagen den 29 september på Sjöofficersmässen.

Tid: Kl 18:30–21:30

”Resevaccinationer – inte bara sprutor.”

Docent och överläkare Rickard Eitrem, numera smittskyddsläkare emeritus.

Värd: Carl Skiöld, Valneva.