Denna webbplats vänder sig till läkare

Sandblomdagen 2023. Konst berikar läkekonsten

Sandblomdagen är ett årligt evenemang där medicinare och humanister möts.

  • Tid: 24 oktober kl 14.00–17.30.
  • Plats: Aulan, Skånes universitetssjukhus, Lund. Symposiet sänds även live via webben.

Arrangörer: Kungliga fysiografiska sällskapet i Lund och Medicinska fakulteten, Lunds universitet.

Medverkande: Max Liljefors, Erik Hedling, Åsa Mohlin, Fredrik Ullén,

Per Alm, Martin Garwicz, Anders Palm och Nils-Otto Sjöberg.

Ingen anmälan behövs. Fri entré.

Mer information finns på medicin.lu.se och fysiografen.se.