Denna webbplats vänder sig till läkare

Sandblomdagen – AE-intelligens

AE-intelligens: Artificiell och emotionell intelligens i medicinens tjänst

Tid: Torsdagen den 24 oktober 2019   kl 14:00 – 18:00.

Plats: Aulan, Skånes universitetssjukhus, Lund.

Program: »AI – förgörare eller frälsare« Hedvig Kjällström; »SVD (Skånes digitala vårdsystem): entré till en ny era?« Pelle Johansson; »AI – i medicinens tjänst« Ida Arvidsson; »Handen i den digitala världen« Göran Lundborg; »Intelligenta maskiner och moraliskt ansvar« Mats Johansson; »Emotionell intelligens i symbios med artificiell« Anders Palm; »Intelligensens essens« Johan Tyrberg. Moderatorer: Nils-Otto Sjöberg, Per Alm. Vid Sandblomflygeln: Sixten Nordström.

Detaljerat program: www.med.lu.se och www.fysiografen.se.

Ingen anmälan – fri entré.