Denna webbplats vänder sig till läkare

SANMA – Scientia et Valebat VI – fria föredrag

Svensk flyg- och marinmedicinsk förenings (SANMA) traditionsenliga årliga vetenskapliga- och sektionsmöte.

Tid: Torsdagen den 5 december, kl 13.00–17.00.

Plats: ABF-huset Sveavägen 41, Sandlersalen, Stockholm.

Fria föredrag under eftermiddagen. Kaffepaus beräknas till 14.40–15.20.

Kostnad: 200 kr för medlemmar, 300 kr för icke medlemmar (medlemskap kan lösas på plats).

Föreläsare gratis förstås.

Abstractbok ingår. Intygat deltagande. Anmälan senast den 25 november till sekr@sanma.se.