Denna webbplats vänder sig till läkare

Scientia et Valebat III, 2016

Svensk Flyg- och Marinmedicinsk Förenings årliga vetenskapliga möte.

Tid: torsdagen den 1 december, kl 13-17.

Plats: Sandlersalen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.

Program: Fria föredrag eftermiddagen

Inträdesavgift: 300 kr, för medlemmar 200 kr (föreläsare gratis). Medlemskap kan lösas på plats, bok med abstracts, närvarointyg och kaffe ingår.

De som önskar fortsätter kvällen med samkväm på närbeläget näringsställe (privat kostnad). Varmt välkomna !