Denna webbplats vänder sig till läkare

Scientia et Valebat IX

Inbjudan och »call for abstracts«. Svensk flyg- och marinmedicinsk förenings (SANMAs) traditionsenliga årliga vetenskapliga- och sektionsmöte.

  • Tid: 1/12 2023 kl 13–17.
  • Plats: Karolina Widerströmsalen, Svenska läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, 111 52, Stockholm

200 kr för medlemmar, 300 kr för icke medlemmar. Medlemskap kan lösas på plats. Föreläsare gratis.

Abstraktbok ingår. Intygat deltagande. Föredragens längd blir 15 minuter inkl frågestund.

Dispositionsförslag: Authors, Institution, Introduction. Materials and Methods, Results, Discussion, Conclusion. Svenska, engelska eller nordiska språket går bra att använda.

Abstracts om 250 ord sänds till sekr@sanma.se  senast 22/10. Bifoga namn på korresponderande författare, e-mejl och mobilnummer. Anmälan om deltagande som åhörare till sekr@sanma.se senast 23/11.