Denna webbplats vänder sig till läkare

Scientia et Valebat V – inbjudan and Call for abstracts

Swedish aero-nautical medical association, SANMA, håller sin traditionsenliga årliga vetenskapliga- och sektionsmöte. Fria föredrag, 15 minuter per föredrag inkl frågestund.

Datum: Torsdagen den 6 december 2018, kl 13.00–17.00. (Kaffepaus 14.45-15.15.)

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.

Kostnad: 200 kr för medlemmar, 300 kr för icke medlemmar. Medlemskap kan lösas på plats. Föreläsare gratis. Abstractbok ingår. Intygat deltagande. För intresserade fortsätter kvällen med samkväm på närbeläget näringsställe (privat kostnad)

Abstracts: Dispositionsförslag: Authors, Institution,Introduction, Materials and methods, Results, Discussion, Conclusion. Även svenska språket går förstås bra att använda. Abstracts om 250 ord sänds till sekr claes.bothin@ptj.se senast den 21 oktober 2018. Bifoga namn på corresponding author, e-mail och mobilnummer.