Denna webbplats vänder sig till läkare

Scientia et Valebat VI

Sveriges flyg- och dykmedicinska förening (SANMA – www.sanma.se) bjuder in till SANMAs traditionsenliga årliga vetenskapliga- och sektionsmöte. Fria föredrag.

Datum: Torsdagen den 5 december 2019, kl 13–17.

Plats: ABF-huset Sveavägen 41, Stockholm.

Abstracts sänds till sekr@sanma.se senast 20 oktober.

Kaffepaus beräknas till 14.45–15.15.

Kostnad: 200 kr för medlemmar, 300 kr för icke-medlemmar. Föreläsare gratis, förstås. Medlemskap kan lösas på plats.

Abstractbok ingår. Intygat deltagande.