Denna webbplats vänder sig till läkare

Scientia et Valebat VII

Sveriges flyg- och dykmedicinska förenings (SANMA) traditionsenliga årliga vetenskapliga- och sektionsmöte. 

  • Tid: 2 december kl 13–17.
  • Plats: ABF-huset Sveavägen 41, Palmesalen, Stockholm.
  • 200 kr för medlemmar, 300 kr för icke medlemmar. Medlemskap kan lösas på plats. Abstractbok ingår. Intygat deltagande.
  • Anmälan till sekr@sanma.se senast den 25/11.