Denna webbplats vänder sig till läkare

Scientia et Valebat VIII

Inbjudan

  • Datum: 1 december kl 13.00–17.00.
  • Plats: ABF-huset Sveavägen 41, Sandlersalen, Stockholm.

Sveriges flyg- och dykmedicinska förening (SANMA) traditionsenliga årliga vetenskapliga- och sektionsmöte.
Fria föredrag under eftermiddagen. Kaffepaus beräknas till 14.40–15.20.
200 kr för medlemmar, 300 kr för icke medlemmar. Medlemskap kan lösas på plats. Föreläsare gratis förstås. Abstraktbok ingår. Intygat deltagande.

För att säkra ditt fika anmäl till sekr@sanma.se senast den 23/11.