Scientia et Valebat VIII

Inbjudan – and call for abstracts

  • Datum: 1 december kl 13.00–17.00.
  • Plats: ABF-huset Sveavägen 41, Sandlersalen, Stockholm.

Sveriges flyg- och dykmedicinska förening (SANMA) traditionsenliga årliga vetenskapliga- och sektionsmöte.
Fria föredrag under eftermiddagen. Kaffepaus beräknas till 14.40–15.20.
200 kr för medlemmar, 300 kr för icke medlemmar. Medlemskap kan lösas på plats. Föreläsare gratis förstås. Abstraktbok ingår. Intygat deltagande.
Föredragens längd: 15 minuter inklusive frågestund. Dispositionsförslag: authors, institution, introduction, materials and methods, results, discussion, conclusion. Även svenska språket går förstås bra att använda. Abstrakt om 250 ord sänds till sekr@sanma.se senast den 20/10. Bifoga namn på korresponderande författare, e-mejl och mobilnummer.